Rogaland får anerkjennelse for registreringsmetode for universell utforming

Registreringsløsningen ligger på www.tilgjengelighet.no, som informerer om tilgjengeligheten ved ulike arenaer i fylket. Det er laget en sjekkliste for bygg og anlegg og en for uteområder. Disse er utarbeidet i nært samarbeid med brukere og baseres i hovedsak på kravene i TEK-10. Med utgangspunkt i et utfylt skjema kan tiltak prosjekteres og det kan lages arbeidstegninger for gjennomføring av utbedringer. Ved at opplysningene legges inn i  www.tilgjengelighet.nofår alle tilgang til opplysninger om uu-tilstanden, til f.eks. hoteller eller restauranter, i forkant av et eventuelt besøk.

Universell utformings-medarbeiderne i fylkeskommunen har bidratt med rådgivning og veiledning i registreringsarbeid. Erfaringene så langt viser at metoden er kvalitetssikker og detaljeringsgraden tilfredsstiller behovet fullt ut. Ved kartleggingen oppnås:

• Status og oversikt over universell utforming av bygg, anlegg og uteområder

• Grunnlag for prosjektering og utbedring

• Bidrag til konkret kompetanseheving og bevisstgjøring om universell utforming

• Data til å fylle nettsiden med innhold

• Befolkningen får informasjon om tilgjengeligheten ved forskjellige arenaer

Her åpnes det med andre ord opp for sentrale midler til de som tar i bruk Rogaland fylkeskommunes metode til å kartlegge uu-tilstanden for bygg og anlegg og for uteområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *