Friluft- og turområder i Randaberg

I brosjyren «Grønn tur for alle» beskrives seks lokale turområder samt grad av tilgjengelighet. Vil du på tur, fins flere veier til gode opplevelser!

Tungeneset er en tur som inkluderer Tungevågen og Tungenes fyr. Rundturen er forholdsvis kort og har god tilgjengelighet. Parkering ved fyret er tillatt for bevegelseshemmede. Tungenes er en sentral utkikkspost. Her er også museumsdrift og kunstgalleri, som vi håper å få kartlagt med tanke på universell utforming.

Randabergfjellet er også en forholdvis kort løype, men på grunn av bratte partier anbefales ikke turen ved bruk av manuell rullestol. På Randabergfjellet kan du nyte en fantastisk utsikt over hele Nord-Jæren, Ryfylkeøyene og store havområder.

Harestadvika med sin småbåthavn er en noe lengre tur. Turen inneholder imidlertid område med kraftig sidehelling, ujevnt fjellparti og løs grus, og anbefales ikke ved bruk av manuell rullestol. Stien er til tider dårlig merket, og er også mindre egnet for synshemmete.

For deg som er glad i dyr kan Vistnestunet anbefales. Gården er fra 1897 og i dag et museum. Turen tar om lag 10 minutter, men her møtes hindringer som både tunge grinder, noe løst underlag og fjellpartier. Turen egner seg ikke ved bruk av mauell rullestol.

Hålandsvatnet har god tilgjengelighet, men rullestolen bør være elektrisk. Dette på grunn av partier med løs grus og bratt helling. Hele runden er på 8 km og inneholder varierte dyre- og naturopplevelser. På våren settes også ut egen baderampe for rullestolbrukere (på nordsiden, i Randaberg kommune). Da bør imidlertid rullestolen være manuell.. og bade- og rundtur anbefales derfor hver for seg.

Ønskes en mer «urban» turopplevelse kan Randaberg sentrum være et alternativ. Rapporten «Det tilgjengelige sentrum» beskriver et tilgjengelig sentrumsområde. Imidlertid er passasjen mellom bibliotekbygget og NMS-gjenbruksforretning, samt plassen foran Nyvollgården, funnet å kunne medføre noe ubehag eller vanskeligheter for rullestolbrukere.

Informasjonsmateriell er tilgjengelig hos Randaberg kommune.

 

Tekst: Karoline Rygh

Bilde: Ove Tennfjord

03.02.2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *